• +359 (2) 945 90 12
  • office@skylog.bg
  • Български
  • English

Транспортът (от  латинскиtrans, „през“, и portare, „нося“) е придвижването на  хора и  стоки от едно място на друго. За тази цел се използва пренос по  релсови водни и  обикновени пътища, по  въздуха, тръбопроводи и други. Транспортът е един от основните отрасли на  икономиката и за функционирането му са необходими специализирана  транспортна инфраструктура превозни средства и организация на цялостната дейност.

Транспортът се осъществява по няколко основни начина, всеки от които използва специфични превозни средства, инфраструктура и организация. Транспортирането на даден пътник или стока може да включва съчетание от няколко от тези основни начини -  интермодален транспорт. Всеки от видовете транспорт има свои предимства и недостатъци, като изборът между тях се определя от стойността, капацитета и бързината.